Antagningsordning

I Röda Korsets Högskolas (RKH) antagningsordning finns de regler som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsregler samt urval. Antagningsordningen fastställs av Högskolenämnden vid RKH.

De grundläggande reglerna fastställs av regeringen och finns i Högskoleförordningen (HF 7 kap.). 
RKH fattar lokala beslut mot bakgrund av riktlinjer, som utkommer på regeringens uppdrag, från Universitetskanslerämbetet (UK).

RKH har samordnad antagning via Universitets- och Högskolerådet (UHR) till sjuksköterske-programmet. Anmälningsanvisningar för anmälan till finns på www.antagning.se. RKH tillämpar lokal antagning för övriga utbildningar (fristående kurser och program). Anmälningsanvisningar för anmälan till övriga utbildningar finns på RKH:s hemsida www.rkh.se.

Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen utan regleras genom särskilda förordningar samt genom överenskommelse med aktuell uppdragsgivare.

Dokumentet i sin helhet finner du här.