Antagning och registrering

Antagningsbesked 1

I antagningsbeskedet från Antagning.se med svarskrav ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

I mejlet som skickas ut från Antagning.se ser du när sista svarsdag är. Missa inte den om du vill behålla din plats. Om du har skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare svarar du på “Dina sidor” på Antagning.se. Du kan läsa mer om din anmälan på Antagning.se och “Hur du anmäler dig och håller koll”.

Antagningsbesked 2

I antagningsbeskedet ser du om du nu blivit antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Om du blivit antagen till en utbildning, har de utbildningar du satt längre ner i din anmälan strukits. Det gäller också de utbildningar du kan ha varit antagen till i det första urvalet. Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken till alla utbildningar.

Reservantagning

Röda Korsets Högskola sköter själva reservantagningen. Reservantagning är aktuellt när antagna har tackat nej till sina platser och det finns lediga platser att tillgå. Vi kallar reserver i tur och ordning utifrån urvalsresultatet. Reserver kallas oftast via telefon men också per e-post enl. de uppgifter du lämnat i din ansökan till Antagning.se.

Registrering

För att få delta i undervisningen och vara berättigad till studiemedel från CSN måste du vara registrerad som studerande på högskolan. Information om registrering får du som är antagen via e-post.