Sjuksköterskeprogrammet

Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

180 hp Grundnivå, 6 terminer 100% Studietakt 1/3 Praktik

Sjuksköterskeprogrammet

Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Vill du bli en del av rödakorsrörelsen? Hjälpa andra och arbeta med vård och förebyggande hälsoarbete? Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde. Vi utbildar sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt.

Vår utbildning vilar på internationella rödakorsrörelsens grundprinciper, med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet. Dessa principer innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet. Lokala och globala perspektiv integreras i utbildningens alla kurser och du har möjlighet att bedriva delar av dina studier utomlands.

Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. I linje med internationella Röda Korsrörelsens idé vill vi att du som färdig sjuksköterska ska ha särskild kunskap om; arbete med utsatta människor i alla samhällen, arbete att förebygga katastrofer och med beredskap för katastrofinsatser och internationella hälsoprogram.

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för dig att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som verksamhetsförlagd utbildning. Röda Korsets Högskola har ingått bilaterala avtal direkt med partnerlärosäten samt deltar i de större utbytesprogrammen Erasmus, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies.  

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Dessa sex terminer leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande (klinisk praktik och klinisk träning). Vid Röda Korsets Högskola får du en internationellt gångbar utbildning för arbete som sjuksköterska både i Sverige och i andra länder. Utbildning är uppbyggd med moderna pedagogiska metoder och stor del av utbildningen bedrivs genom vår digitala lärplattform så tillgång till en egen dator rekommenderas.

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola innefattar tre ämnesområden; omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap. Omvårdnad med inriktning mot global omvårdnad utgör totalt 90 hp, medicin 55 hp och folkhälsovetenskap 35 hp.

Utbildningsplan

Programöversikt

ÅR 1
Tema: Hälsa, humanitet och vårdande relationer
Kurs I: Omvårdnad och hälsa, 30 hp
Kurs II Vetenskap och vårdande, 30 hp
ÅR 2
Tema: Ohälsa, utsatthet och hälsoarbete
Kurs III: Global omvårdnad och ohälsa, 30 hp
Kurs IV: Vetenskap och hälsoarbete, 30 hp
ÅR 3
Tema: Global omvårdnad i komplexa vårdsituationer
Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp
Kurs VI: Valbar kurs, 7,5 hp
Kurs VII: Vetenskaplig metodik, självständigt examensarbete, 15 hp
Kurs VIII: Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete, 15 hp