Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Omfattning 
En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier.
Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 1.5 högskolepoäng (hp), 
se https://www.sll.se/jobb-1/Verksamhetsintegrerat-larande/pedagogisk-kompetensutveckling/

Målgrupp 
Kursen riktar sig till personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå i verksamhets integrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-
och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen. Samtliga professioner är välkomna!

Anmälan
Under höstterminen 2020 hålls kursen av Sophiahemmets högskola. För mer information se
https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/stepping-stone-peer-learning-i-verksamhetsforlagd-utbildning/

Ansökan:

Höstterminen 2020 ges kursen av Sophiahemmet högskola.