Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

7.5 hp Kursavgift 15.000 kr inkl. moms

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg:
Kursen bedrivs i form av 5 campusförlagda träffar, en individuell studiedag och självstudier. Kursen innefattar även Campusträffar.  

Nivå

Avancerad

Behörighetskrav

Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan:
Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef som därmed godkänner att medarbetare deltar i kursen. Anmälan skickas till central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten.

Ansökningsblankett hittar du här

Kursavgift:
15.000 kr inkl. moms.