Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

7.5 hp Kursavgift 15.000 kr inkl. moms

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg:
Kursen ger 7,5 hp och motsvarar fem veckors heltidsstudier. Kursen bedrivs i form av 5 campusförlagda träffar, en individuell studiedag och självstudier. Med anledning av Covid-19 kan kursen komma att bedrivas via Zoom vilket innebär att kursdeltagaren måste ha en fungerande dator för att kunna delta i undervisningen.

Nivå
Avancerad

Behörighetskrav

Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan
Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef som därmed godkänner att medarbetare deltar i kursen. Anmälan skickas till central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten.
Under höstterminen 2020 hålls två handledarutbildningar parallellt, dessa är dock fullbokade.
Verksamheter som är intresserade av att skicka medarbetare inför framtida handledarutbildningar kan kontakta Katarina Brochard brok@rkh.se  072-5193644.

Kursavgift höstterminen 2020
15.000 kr inkl. moms.