Alla utbildnings- och kursplaner

På den här sidan hittar du länkar till alla våra utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor.

Utbildningsplaner för alla utbildningsprogram

Sjuksköterskeprogrammet: kursplaner och litteratur VT21
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 

Specialistutbildningar: infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård: kursplaner och litteratur

Fristående kurser

Utbildningsplaner

Sjuksköterskeprogrammet: kursplaner och litteratur VT21

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Specialistutbildningar inom infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård

Infektionssjukvård, termin 1 och 2

Psykiatrisk vård, termin 1 och 2

Intensivvård termin 1 och 2

Läses gemensamt av specialistutbildningarna termin 3 och 4

Fristående kurser

Kursplanearkiv