Specialistprogram med inriktning psykiatrisk vård (60 hp)

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatri och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.