Specialistprogram med inriktning intensivvård (60 hp)

Specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.