Utbildningsplan för specialist-programmet med inriktning infektionssjukvård

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 hp (magisteruppsats). I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

Innehåll

I programmet är sjuksköterskans kärnkompetenser centrala, och ett särskilt fokus ligger på personcentrerad och säker vård. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ingår också i flera av programmets kurser. 

Kurserna ger en fördjupning i att utifrån ett helhetsperspektiv på människan kunna bedöma omvårdnadsbehov, initiera och genomföra omvårdnadsåtgärder, utvärdera omvårdnadsprocessen vid komplexa, infektiösa sjukdomstillstånd, samt att förebygga uppkomst och komplikationer av dessa.

Därtill ges studenterna förutsättningar till professionell utveckling med förmåga att utifrån fördjupade kunskaper och kompetens inom de tre kunskapsområden omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap kunna leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård.