Om specialistprogrammet med inriktning infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet, som funnits på Röda Korsets högskola sedan 2016, är Sveriges första inom infektionssjukvård. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng.

Pedagogiskt uppläggUtbildningsprogramSå här söker du | Behörighet

Som student på specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård får du fördjupad kompetens inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och andra närliggande kunskapsområden. 

Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder dig i den nya rollen som specialistsjuksköterska. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Pedagogiskt upplägg

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar.

För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet, är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten.

I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utbildningsprogrammets sex kurser 

  • Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukvård, 15 hp
  • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar, 7,5 hp 
  • Globala utmaningar vid infektionssjukvård 7,5 hp
  • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
  • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan – exempelvis de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Alla dokument måste vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (specialistsjuksköterskeutbildning) är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Särskild behörighet för utbildningen är Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E samt minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Urval
Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Frågor
Har du frågor som rör utbildningen kontakta programansvarig Katri Manninen


”Specialistprogrammet i infektionsvård har öppnat många dörrar för mig”

INFEKTIONSSJUKVÅRD. Alexander Weman var en av de första studenterna att gå programmet iinfektionssjukvård. Tack vare den fördjupade kunskap utbildningen erbjuder hamnar sjuksköterskorna efter examen på liknande nivåer som specialistläkare inom infektion, menar han.