Specialistprogram med inriktning infektionssjukvård (60 hp)

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Programmet leder till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.