Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Utbildningsplan inom intensivvård

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete. I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.
Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete. I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.
Publicerad: 15 mar 2021
Lästid: ca

Innehåll

Professionskurserna syftar till professionell utveckling där intensivvårdskrävande ohälsotillstånd problematiseras och analyseras utifrån evidens och patientens specifika behov av omvårdnad i relation till intensivvård.

Genom utbildningen integreras på olika sätt specialistsjuksköterskans kunskap i omvårdnad med fördjupad kunskap kring hållbarhet, jämställdhet, och ett etiskt förhållningssätt kopplat till mänskliga rättigheter.

Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del och generell kompetens vilken övas i alla kurser inom programmet.
Samtliga kurser bedrivs på avancerad nivå och kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden är centrala.

I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande, VIL, vilket erbjuder studenten en möjlighet att fördjupa och integrera sina teoretiska kunskaper, omsätta dessa i det kliniska omvårdnadsarbetet samt generera nya frågeställningar som kräver ytterligare teoretisk kunskapsinhämtning.