Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Det här är Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå och leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnad.
Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå och leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnad.
Publicerad: 03 mar 2021
Lästid: ca

Om sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt.

Tre ämnesområden

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola innefattar tre ämnesområden:

  • Omvårdnad med inriktning mot global omvårdnad
  • Medicin
  • Folkhälsovetenskap

Omvårdnad med inriktning mot global omvårdnad utgör totalt 90 hp, medicin 55 hp och folkhälsovetenskap 35 hp.

Röda Korsets principer

Vår utbildning vilar på internationella Röda Kors-rörelsens grundprinciper, med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet. Dessa principer innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet. Lokala och globala perspektiv integreras i utbildningens alla kurser och du har möjlighet att bedriva delar av dina studier utomlands.

Nationellt och internationellt

Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. I linje med internationella Röda Kors-rörelsens idé vill vi att du som färdig sjuksköterska ska ha:

  • Särskild kunskap om arbete med utsatta människor i alla samhällen
  • Särskild kunskap om arbete att förebygga katastrofer
  • Beredskap för katastrofinsatser och internationella hälsoprogram
  • Verksamhetsintegrerat lärande

VFU och klinisk färdighetsträning

En tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande med verksamhetsförlagd undervisning (VFU), klinisk praktik och klinisk färdighetsträning.

Kliniskt förberedande undervisning ingår i alla tre studieåren där studenterna får möjlighet att träna praktiska färdigheter för att förberedas inför framtida patientmöten. Detta sker på Kliniskt Träningscentrum (KTC) i en autentiskt uppbyggd sjukvårdsmiljö utrustad med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Syftet är att studenterna tränas så i medicintekniska och praktiska moment inför den verksamhetsförlagda utbildningen och den kommande yrkesrollen.

Modern pedagogik

Vid Röda Korsets Högskola får du en internationellt gångbar utbildning för arbete som sjuksköterska både i Sverige och i andra länder.

Utbildningen är uppbyggd med moderna pedagogiska metoder och en stor del av utbildningen bedrivs genom vår digitala lärplattform – tillgång till en egen dator rekommenderas.

Möjlighet till utlandsstudier

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för dig att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som för verksamhetsförlagd utbildning. Röda Korsets Högskola har ingått bilaterala avtal direkt med partnerlärosäten samt deltar i de större utbytesprogrammen Erasmus, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies.

Sex terminer på heltid

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Dessa sex terminer leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnad. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande (klinisk praktik och klinisk träning).

Kontakt

Student

All information om dina studier hittar du här.

För studenter