Ansökan, antagning och registrering

Har du bestämt dig för att söka till vårt sjuksköterskeprogram? Kul! Här hittar du information om hur du söker och hur processen går till.

Antagningsordning | Antagningsbesked 1 | Antagningsbesked 2 | Reservantagning | Registrering

Universitets- och högskolerådet (UHR) samordnar den gemensamma antagningen till utbildningar vid universitet och högskolor i Sverige. Du gör en enda anmälan till en termin.

Webbanmälan gör du på www.antagning.se

Anmälan till sjuksköterskeprogrammet 180 hp öppnar cirka 1 månad före sista anmälningsdag.

Antagningsordning

I Röda Korsets Högskolas antagningsordning finns de regler som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsregler samt urval. Antagningsordningen fastställs av Högskolenämnden vid Röda Korsets Högskola.

De grundläggande reglerna fastställs av regeringen och finns i Högskoleförordningen (HF 7 kap.). 
Röda Korsets Högskola fattar lokala beslut mot bakgrund av riktlinjer, som utkommer från Universitetskanslerämbetet på regeringens uppdrag.

Röda Korsets Högskola har samordnad antagning till sjuksköterske-programmet via Universitets- och Högskolerådet. Anmälningsanvisningar för anmälan till finns på www.antagning.se. Röda Korsets Högskola tillämpar lokal antagning för övriga utbildningar (fristående kurser och program). Anmälningsanvisningar för anmälan till övriga utbildningar finns i anslutning till respektive utbildning.

Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen utan regleras genom särskilda förordningar samt genom överenskommelse med aktuell uppdragsgivare.

Antagningsbesked 1

I antagningsbeskedet från antagning.se med svarskrav ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du har blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

I mejlet som skickas ut från antagning.se ser du när sista svarsdag är. Missa inte den om du vill behålla din plats. Om du har skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare svarar du på “Dina sidor” på antagning.se. Du kan läsa mer om din anmälan på antagning.se – “Hur du anmäler dig och håller koll”.

Antagningsbesked 2

I antagningsbeskedet ser du om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Om du har blivit antagen till en utbildning, är de utbildningar du satte längre ner i din anmälan strukna. Detta gäller också de utbildningar du kan ha varit antagen till i det första urvalet. Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken från alla utbildningar.

Reservantagning

Röda Korsets Högskola sköter själva reservantagningen. Reservantagning är aktuellt när antagna har tackat nej till sina platser och det finns lediga platser att tillgå. Vi kallar reserver i tur och ordning utifrån urvalsresultatet. Reserver kallas oftast via telefon men också per e-post enligt de uppgifter du lämnat i din ansökan till antagning.se.

Registrering

För att få delta i undervisningen och vara berättigad till studiemedel från CSN måste du vara registrerad som studerande på högskolan. Information om registrering får du som är antagen via e-post.