”Redan som liten ville jag bli sjuksköterska”

Hon såg upp till sin mormor som var sjuksköterska. Nu läser Tova Eriksson Heubach första året på Sjuksköterskeprogrammet och gillar anatomi-kurserna mest.
Hon såg upp till sin mormor som var sjuksköterska. Nu läser Tova Eriksson Heubach första året på Sjuksköterskeprogrammet och gillar anatomi-kurserna mest.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Varför valde du att utbilda dig till sjuksköterska?

– Mitt intresse för vården och för att hjälpa människor växte tidigt. Min mormor jobbade som sjuksköterska och det inspirerade mig redan som liten. Min ursprungliga plan var dock att resa efter gymnasiet och inte gå direkt till högskolan. Men när vi drabbades av pandemin fick jag tänka om. Min vilja att bli sjuksköterska var stark och när jag kom in på Röda Korsets Högskola tänkte jag ”varför inte börja redan nu?”.

Varför valde du just Röda Korsets Högskola?

– Främst för de breda möjligheterna att bedriva delar av studier och praktik utomlands. Jag tycker mycket om att resa och i framtiden vill jag jobba internationellt inom exempelvis Unicef, FN eller Röda Korset. Att Röda Korset hade ett sjuksköterskeprogram passade mig, eftersom jag då kunde introduceras till organisationen samtidigt som jag utbildade mig.

”Jag vill jobba utomlands inom FN, Röda Korset eller Unicef”

– Tova Eriksson Heubach

Du började direkt efter gymnasiet. Fördelar eller nackdelar med det?

– En fördel är att jag fortfarande har ”skolrutinerna” kvar. Jag gick en teoretisk linje på gymnasiet och har skrivit många liknande texter som vi skriver nu. Det är positivt eftersom jag då kan fokusera mer på själva studierna.

– En nackdel kan vara att jag inte jobbat mer än en sommar i vården. Många har jobbat längre vilket kanske ger en bättre förförståelse för delar av programmet. Just åldersskillnaden ser jag inte som något problem eftersom vi har samma mål – att bli så bra sjuksköterskor som möjligt. Dessutom är åldersspannet stort, från min ålder och uppåt. Vissa är 35 år och har barn medan andra är runt 50.

Vad är det bästa med utbildningen hittills?

– Det bästa är att man hela tiden lär sig nya saker – det är också det som gör utbildningen så intressant och motiverande! Hittills har jag tyckt bäst om anatomin eftersom det skapar förståelse för hur sjukdomsförlopp hänger ihop och vad som sker i kroppen. Trots att det kan vara komplicerat är det samtidigt väldigt intressant och lärorikt när du väl fått kläm på det!

Vad är mest utmanande?

– Kursmässigt är det nog anatomin på grund av hur komplex människokroppen faktiskt är. Det är utmanande att lära sig allt eftersom kurserna ibland löper under en ganska kort period, så det gäller att vara med på föreläsningarna och plugga smart!

Hur är studietakten? Finns det tid för fritid?

– Vissa perioder har varit mer intensiva än andra, precis så som livet i övrigt kan vara. Eftersom jag tyckte att anatomikurserna var rätt svåra fokuserade jag mycket på plugg under de perioderna. Då kunde det absolut bli långa dagar. Men om du planerar din studietid finns självklart tid för fritid. Det är viktigt att planera in andra saker så att du får lite variation. ”

Har du några tips till kommande studenter?

1. Det är inte hela världen om du blir underkänd på en tenta första gången – det går att göra om dem.

2. Gör tid för dina studier. Högskolestudier innebär mycket eget ansvar och du behöver plugga till kommande examinationer de dagar du inte har föreläsningar. Skapa de förutsättningar du behöver för att klara tentan.

3. Fråga, fråga och fråga igen om du inte förstår något.

4. Sist men inte minst – ha kul under din studietid!

Vad har du för framtidsplaner efter examen?

– I framtiden vill jag jobba utomlands i organisationer som exempelvis FN, Röda Korset eller Unicef. Men jag skulle även vilja jobba med barn på exempelvis Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Namn: Tova Eriksson Heubach 
Ålder: 19 år
Gör: Läser första året på Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola