”Jag vill göra en insats för de drabbade”

Efter att ha läst specialistprogrammet i psykiatri vid Röda Korsets Högskola jobbar idag Temur Bakoev som specialistsjuksköterska inom akutpsykiatrin.
Efter att ha läst specialistprogrammet i psykiatri vid Röda Korsets Högskola jobbar idag Temur Bakoev som specialistsjuksköterska inom akutpsykiatrin.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Varför var det viktigt för dig att specialisera dig inom psykiatri?

– Eftersom psykisk ohälsa växer i samhället och jag känner att jag vill göra en insats för de drabbade. Förutom fördjupad kunskap leder utbildningen också till ett litet lönepåslag. Att jag valde just Röda Korsets Högskola beror dels högskolans geografiska läge i Flemingsberg och det faktum att utbildningen inte har några salstentor.

Vem rekommenderar du utbildningen till?

– De som vill fördjupa sig inom psykiatrin och har de egenskaper som behövs för att kunna hantera människor med psykisk ohälsa. Det är exempelvis viktigt att du är lyhörd och har empati. 

Vad gör en specialistsjuksköterska inom psykiatri? Vilka olika möjligheter till arbete finns?

– Inom Stockholms-regionen finns exempelvis stora möjligheter till arbete som specialistsjuksköterska inom psykiatri (öppenvård och slutenvård) och rättspsykiatri. Du kan också arbeta inom läkemedelsbranschen.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen var kursen i ledarskap och farmakologi-föreläsningarna. Jag hade gärna haft ännu fler föreläsningar om psykofarmaka – bland annat om vilka preparat man ska ge för olika diagnoser.

"Det bästa med utbildningen var kursen i ledarskap och farmakologi-föreläsningarna"

– Temur Bakoev

Vad var mest utmanande?

– Att planera sin tid för att på ett så bra sätt som möjligt kombinera utbildningen med arbete.

Hur var upplägget/studietakten? Fanns det tid att arbeta parallellt?

– Studietakten upplevde jag som helt okej. Jag arbetade 80 procent parallellt med studierna.

Har du några tips för blivande studenter på programmet?

– Planera din studietid väl!

Vad jobbar du med idag? Vad har du för framtidsplaner?

– Jag arbetar nu i ett mobilt team inom akutpsykiatri. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att göra hembesök, suicidriskbedömningar, bedömningar om patienten behöver träffa psykiatriker och läkemedelsadministrering. Mina planer är att vidareutveckla mina kunskaper inom psykiatrisk vård och verksamhet.

Namn: Temur Bakoev
Ålder: 37 år
Gör: Jobbar som specialistsjuksköterska i mobilt team inom akutpsykiatri