Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

Kursen i vetenskapsteori och vetenskaplig metod vid Röda Korsets Högskola ges på avancerad nivå och syftar till att fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt tänkande.
Kursen i vetenskapsteori och vetenskaplig metod vid Röda Korsets Högskola ges på avancerad nivå och syftar till att fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt tänkande.

Kursen i vetenskapsteori och vetenskaplig metod ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupade kunskaper i vetenskapligt tänkande.

Fördjupade kunskaper i vetenskapligt tänkande

I kursen tränas förmågan att kunna formulera forskningsfrågor som du sedan närmar dig, med hjälp av en lämplig forskningsdesign och tillhörande metoder för att samla in, analysera och tolka data med särskilt fokus på problem och möjligheter inom omvårdnad.

Ämnet omvårdnad vid Röda Korsets Högskola utgår från en humanistisk människosyn som betonar människans värdighet och okränkbarhet i linje med Röda Korsets grundprinciper.

I kursen förväntas du fördjupa ett självstyrt lärande, ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt samt kritiskt tänkande. Genom kursens olika lärandeaktiviteter stödjs din argumentation, reflektion samt analys, och den vetenskapliga skrivprocessen övas, individuellt såväl som i grupp.

Kursens upplägg

Kursen ges på halvfart under 10 veckor på högskolan. Kursen består av olika lärandeaktiviteter, examinerande seminarium och en avslutande examination i form av en projektplan. Lärandeaktiviteterna innehåller t ex föreläsningar, litteraturstudier och workshops. 

Behörighet och urval

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer urvalet att ske genom lottning. Efter ordinarie ansökningsperiod tillämpas ett rakt urval (först till kvarn). 

Ansökan

Sök kursen via www.antagning.se.

Kursplan och litteraturlista

Här kan du ladda ned kursplan och litteraturlista.

Frågor

Har du frågor som rör utbildningens innehåll och upplägg, kontakta professor Maria Jirwe.

Maria Jirwe
Maria Jirwe
Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 40 maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe