Omvårdnad av barn och ungdom inom högteknologisk vård – 7,5 hp

Vill du specialisera dig inom omvårdnadsbehov för barn och ungdom inom en högteknologisk kontext?

Innehåll

Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att ge:

  • kunskaper gällande barn och ungdom inom högteknologisk omvårdnad som bedöms vara särskilt utsatta och/eller har speciella behov, såsom behov av tekniskt stöd, särskilda omvårdnadsbehov eller är multisjuka
  • kunskap om prevention, omvårdnad, och medicinsk behandling utifrån ett barn – och familjecentrerat perspektiv i relation till bakomliggande sjukdomar
  • fördjupade kunskaper kring till socio-ekonomiska, psyko-sociala aspekter och hållbar utveckling i relation till bakomliggande sjukdomar.

Kursen på 7,5 poäng har studietakten halvfart och börjar 29 mars 2021. Den bedrivs till stor del via nätbaserad läroplattform, men kombineras med högskoleförlagda lärandeaktiviteter såsom föreläsningar och seminarier, samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Ansökan och behörighet

Behöriga att söka är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 p eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Kurserna öppnar för ansökan löpande under året. Nu kan du söka till kursen med sista 19 mars som ansökningsdatum.

Frågor

Har du frågor om kursen kan du maila info@rkh.se.