Medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa – 7,5 hp

Vill du specialisera dig inom området hantering av risker kopplade till medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa?

Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att:

  • ge en ökad förståelse för regelverket kring medicinsk teknik samt risker som kan uppkomma vid dess användning, kopplat till olika perspektiv såsom omvårdnad, etik och globalisering
  • öka kunskapen om och ge fördjupad förståelse för olika sätt att underlätta den enskilda människans strävan efter att behålla eller återfå hälsa, integritet och självbestämmande med stöd av teknik och digitalisering relaterat till specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete.

Kursen på 7,5 poäng har studietakten halvfart. Den är webbaserad med självstudier, föreläsningar, case-diskussioner, seminarier, instuderingsfrågor och gruppdiskussioner. Studietakten är deltid.

Ansökan och behörighet

Tidigare högskolestudier ger behörighet till kurserna.

Sök senast 15 april 2021 på antagning.se.

Kursplan och litteraturlista

Här kan du ladda ned kursplanen och litteraturlistan.

Frågor

Har du frågor om kursen kan du maila info@rkh.se.

 

”Medicinsk teknik är helt avgörande för att sätta diagnos, bota sjukdomar och rädda liv”

Bild: Den ena bilden visar Anton och Erik som har trakeostomi. Det är ett exempel på medicinsk teknik som förändrar människors liv. Den andra bilden visar ett tekniktätt operationsrum.