Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar – 7,5 hp

Vill du specialisera dig inom komplexa vårdbehov och infektionssjukdomar och få kunskap om befolkningsgrupper vilka bedöms vara särskilt utsatta med speciella behov?

Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att:

  • ge fördjupade kunskaper gällande befolkningsgrupper inom infektionssjukvården som bedöms vara särskilt utsatta eller ha speciella behov.
  • ge kunskaper om prevention, omvårdnad och medicinsk behandling relaterat till socio-ekonomiska, psykosociala aspekter och hållbar utveckling samt i relation till bakomliggande sjukdomar.

Kursen på 7,5 poäng har studietakten halvfart. Den bedrivs till stor del via nätbaserad läroplattform, men kombineras med högskoleförlagda lärandeaktiviteter såsom föreläsningar och seminarier, samt verksamhetsintegrerat lärande.

Ansökan och behörighet

Behöriga att söka är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 p eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Kurserna öppnar för ansökan löpande under året. Då annonserar vi om sista ansökningsdatum och hur du söker i våra kanaler.

Frågor

Har du frågor om kursen kan du maila info@rkh.se.