Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I – 7,5 hp

Anmälan av kursdeltagare till Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp vid Röda Korsets Högskola.

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier och bedrivs i form av 5 kursdagar, tre individuella studiedagar och självstudier. Med anledning av Covid-19 kommer kursen komma att bedrivas via Zoom vilket innebär att kursdeltagaren måste ha en fungerande dator för att kunna delta i undervisningen.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighetskrav

Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan

Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef som därmed godkänner att medarbetare deltar i kursen. Anmälan skickas till central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten. Under vårterminen 2021 hålls två handledarutbildningar parallellt med start 25 respektive 26 februari.

Verksamheter som är intresserade av att skicka medarbetare kan kontakta Katarina Brochard på brok@rkh.se eller 072-519 36 44.

Kursavgift

15.000 kr inkl. moms

Kursansvariga

Katarina Brochard, brok@rkh.se, mobil: 072-519 36 44
Cecilia Häckter Ståhl, hacc@rkh.se, mobil: 072-519 36 10