Global nursing – theory and approach for future nurses, 7,5 credits

The course comprises an in-depth view of the concept of global nursing in health care and addresses global and local aspects within the caring environment.

The content of global nursing is studied in the current care setting.

During conversations with different health-care
professionals in the care setting theoretical knowledge is linked to experiences and narratives of the professionals. These experiences of the health-care professionals are conducted by interviews, then analysed and presented in both a webb seminar and a report.

The course is delivered in English.

Ansökan och behörighet

Behöriga att söka är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 p eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Sök senast 15 april 2021 på antagning.se.

Kursplan och litteraturlista

Här kan du ladda ned kursplanen och litteraturlistan.

Frågor

Har du frågor om kursen kan du maila info@rkh.se.