Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa – 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar inom ramen för omvårdnadsprocessen i psykiatrisk vård.

Vid sidan om teman som rör olika specifika ohälsotillstånd läggs vikt vid mera allmänt användbara metoder i psykiatrisk omvårdnad, såsom psykopedagogik. Kursen innehåller verksamhetsintegrerat lärande vilket omfattar färdighetstränande moment som tillämpas kopplat till patientarbete i den egna verksamheten.

En fördjupning av etiska frågeställningar och samhälleliga utmaningar i relation till psykiatrisk vård sker också kopplat till begrepp som utsatthet, ojämlikhet och hållbar utveckling.

Ansökan och behörighet

Tidigare högskolestudier ger behörighet till kurserna.

Sök kursen senast 15 april 2021.

Kursplan och litteraturlista

Här kan du ladda ned kursplanen och litteraturlistan.

Frågor

Har du frågor om kursen kan du maila info@rkh.se.