Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Om VFU

I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsintegrerat lärande varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del. Det här behöver du veta.
I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsintegrerat lärande varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del. Det här behöver du veta.
Publicerad: 15 mar 2021
Lästid: ca

En tredjedel av sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets Högskola består av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), klinisk praktik och klinisk färdighetsträning. Här kan du läsa mer om VFU.

Syfte med VFUVad ingår?| Riktlinjer I Under din VFU-placering I Efter din VFU-placering I Studenthälsan I Kontakt | Praktisk information och placering 

Syfte

VFU är en viktig del av sjuksköterskeutbildningen där teori och praktik möts på klinik och utgör en tredjedel av utbildningen.

Syftet med VFU är att du som student ska:

  • tillägna dig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter,
  • utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt,
  • kunna tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt under din VFU,
  • vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet.

Det studenten läser i kurserna omsätts i praktik under VFU, och värdefulla erfarenheter kan relateras till innehållet i studentens teoretiska kurser och skapa en helhet. På VFU ges studenten möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela sjuksköterskeyrket.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

Handledning säkerställer kvalitet under den verksamhetsförlagda utbildningen. Även peerlearning där studenter arbetar i par i s.k. kamratlärande ingår också. Handledning där bara en student handleds av en handledare förekommer också.

Vad ingår i VFU?

Utbildningens VFU består av omvårdnad förlagd inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård, pediatrisk vård,  gynekologisk vård, obstetrisk vård, akutsjukvård, primärvård och geriatrisk vård.

Röda Korsets Högskola har verksamhetsförlagd utbildning inom Region Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). De flesta VFU-platserna är förlagda på Karolinska Universitetssjukhuset.

I den verksamhetsförlagda utbildningen har du som student handledning från verksamhetens personal i faktiska vårdsituationer för att säkerställa olika kursers måluppfyllelse.

Riktlinjer för VFU

I riktlinjerna finns bland annat information om omfattning och tid, närvaro och frånvaro och bedömning.

Under din VFU-placering

Kursplan

Ta med kursplan och bedömningsformulär till VFU-placeringen. Använd gärna den som underlag när du och din handledare diskuterar förväntningar och mål med placeringen.

Närvaro och bedömningsformulär

Ta med närvarorapport till VFU-placeringen.

Ta med bedömningsformulär till VFU-placeringen.

Kränkande särbehandling och trakasserier

I händelse av kränkande särbehandling och trakasserier under VIL/VFU ska du läsa denna information.

 

Efter din VFU-placering

Närvarorapport

Lämna in närvarorapport samt bedömningsformulär senast en vecka efter avslutade VFU till kursansvarig.

För mer specifik information se information inom respektive kurs i Canvas.

Studenthälsan

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria.

 

Kontakt

Kontakta VFU-platssamordnarna via vfuadm@rkh.se.

Praktisk information och information om placering

Praktisk information inför VFU

Läs mer

Önskemål om placering

Läs mer