Bedömningsformulär

Vid varje VFU ska ett bedömningsformulär fyllas i av handledarna.

Bedömningsformulär för termin 2, 3 och 4:

Bedömningsformulär för termin 5 och 6:

Om du som handledare bedömer att studenten brister i ett eller flera av betygskriterierna, och/eller har frånvaro, är det viktigt att du kontaktar ansvarig lärare på högskolan. Läraren kommer då att upprätta en handlingsplan gällande risk för underkännande.