Minor Field Studies – Sidafinansierat examensarbete

Inom ramen för Minor Field Studies kan studenter i Sverige skriva sina examensarbeten i så kallade låg- eller medelinkomstländer, inom ett ämne relevant för utvecklingsfrågor.
Inom ramen för Minor Field Studies kan studenter i Sverige skriva sina examensarbeten i så kallade låg- eller medelinkomstländer, inom ett ämne relevant för utvecklingsfrågor.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Att göra Minor Field Studies innebär att

  • Åka till något av de länder som finns listade här på studera.nu Observera dock att du inte kan åka till ett land/område som det finns en UD-reseavrådan till!
  • Ha en lokal kontaktperson som kan underlätta genomförandet av fältstudien. Du ansvarar själv för att hitta och kommunicera med kontaktpersonen.
  • Själv ordna alla kontakter, eventuella tillstånd och praktiska arrangemang, exempelvis boende, som behövs för din fältstudie.
  • Genomföra en fältstudie under minst åtta veckor utomlands, vilket innebär att du gör åtta av din tio veckor långa examensarbeteskurs utomlands.
  • Erhålla ett stipendium som ska täcka delar av kostnaderna för resa och uppehälle. För närvarande är stipendiet på 27 000 kronor.
  • Du ska delta i RKHs kurs Course for studies abroad(3hp) före och efter utlandsstudierna.
  • Skriva ditt examensarbete på engelska.

Ansökningsförfarande

Att ansöka om MFS kräver en hel del förberedelser. Ansökningen består av två olika delar: att fylla i ett formulär via SurveyMonkey att länka till i samband med utlysning av stipendierna, samt att skicka in en projektplan enligt följande anvisningar: Projektplan MFS. Datum och tid för inlämningar annonseras varje termin via Canvas.

Du kan också läsa mer om vad som krävs för att söka MFS på sidan Ansökan, process och finansiering

Begränsningar

  • Du får inte resa till länder eller områden som UD avråder från. Skulle dessa förhållanden förändra sig mellan ansökningstillfälle och utresa, måste du ändra resmål. 
  • Du kan endast resa ut via MFS som student vid grund- och specialistutbildningen
  • Externa stipendier kan i vissa fall delas ut. Skriv till ic@rkh.se om du inte är student vid RKH men vill ansöka om MFS-stipendium via vårt lärosäte.