Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme (L-P) är ett internationellt utbytesprogram för lärare och studenter vid svenska högskolor och universitet.
Linnaeus-Palme (L-P) är ett internationellt utbytesprogram för lärare och studenter vid svenska högskolor och universitet.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Programmet vänder sig till dem som vill bedriva utbildningssamarbete med universitet och högskolor i låg- och medelinkomstländer.

Universitets-och högskolerådet ansvarar för programmet Linnaeus-Palme och det är Sida som finansierar. Linnaeus-Palme-medel för lärar-och studentutbyten sökes av högskolan för ett läsår i taget och maximalt kan ett samarbete med ett specifikt lärosäte få medel för totalt åtta år. Det skall finnas en ömsesidig akademisk nytta med utbytesprogrammet.

Linnaeus-Palme med Röda Korsets Högskola

För närvarande har Röda Korsets Högskola samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania.

Så här fungerar utbytet

  • Du studerar i Tanzania i elva veckor då du också genomför insamling av data och skriver ditt examensarbete (19,5 hp)
  • Du erhåller ett stipendium som ska täcka delar av kostnaderna för resa och uppehälle
  • Du kommer att skriva ditt examensarbete på engelska så att partnerlärosätet kan ta del av arbetet 
  • Du handleds av både lärare från lärosätet i Tanzania och från RKH
  • Här kan du läsa mer om utbytet och om själva uppsatsdelen