Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Gör ditt uppsatsarbete i Moshi, Tanzania

Vi har ett mångårigt samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College i Moshi, Tanzania. Under elva veckor under termin fem finns möjligheten att skriva sin uppsats där.
Vi har ett mångårigt samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College i Moshi, Tanzania. Under elva veckor under termin fem finns möjligheten att skriva sin uppsats där.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola har ett mångårigt samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i Moshi och dess sjuksköterskeutbildning. Röda Korsets Högskola har bland annat deltagit i arbetet med att starta en kandidatutbildning på sjuksköterskeprogrammet vid KCMUCo.

Sedan några år tillbaka samarbetar Röda Korsets Högskola med Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania i ett projekt för att främja utbyte i forskningsmetoder och uppsatsskrivning mellan studenter och lärare i Sverige och Tanzania.

Fokus på global omvårdnad

Utbildningsprojektet The Joint Thesis Project (JoinPro) syftar till att skapa möjligheter till samarbete inom forskningsmetodik och examensuppsatser med fokus på globala aspekter mellan Röda Korsets Högskola och Kilimanjaro Christian Medical University College. Målet är med fokus på global omvårdnad attstärka det globala perspektivet i de svenska och tanzaniska sjuksköterskeprogrammen.

– Studenter vid högskolorna kan skriva sina uppsatser vid de både lärosätena och en gemensam kurs i vetenskaplig metod planeras, berättar Gunilla Björling, docent i teknisk vårdvetenskap vid Röda Korsets Högskola och anknuten professor i omvårdnad vid Kilimanjaro Christian Medical University College i Moshi, Tanzania, samt projektledare för The Joint Thesis Project.

Breddade kunskaper genom utbyte

Projektet har beviljats medel från Erasmusprogrammet för utomeuropeisk mobilitet och Linnaeus-Palme-programmmet, ett internationellt utbytesprogram som Universitets- och högskolerådet ansvarar för och som finansieras av Sida.

– Jag är så glad för möjligheterna som samarbetet ger och att jag kan bredda mina kunskaper, säger Lucia Patrick Maganga, en av studenterna som har deltagit i programmet.

Se filmen om samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College i Moshi, Tanzania

Uppsatsprojekt i Tanzania

Inom examensarbeteskursen har högskolan ett student-och lärarutbyte med KCMUCo genom Linnaeus-Palmeprogrammet (gäller endast vårterminer).

Detta betyder att du som student får chansen att studera vid KCMUCo i 11 veckor och därmed genomföra ditt uppsatsarbete i en internationell miljö. Undervisningsspråk är engelska. Projektet innebär att du väljer från föreslagna uppsatsämnen, samarbetar med en lokal student och därmed får hjälp med kontakter, språk och lokal kännedom.

Du har en handledare från Röda korsets Högskola (som även kommer till KCMUCo under 2-3 veckor av din studieperiod där) och en handledare från KCMUCo. Du studerar alltså hela uppsatskursen vid lärosätet i Moshi och hela tiden med stöd från KCMUCo och från Röda Korsets Högskola där du får handledare i god tid innan avresa.

Engelska undervisningsspråk

Tanzanias officiella språk är swahili, men engelska är undervisningsspråk inom den högre utbildningen. Detta betyder att även om du kan kommunicera med sjuksköterskestudenter, lärare och sjukhuspersonal på engelska så är det i många sammanhang, exempelvis i kontakter med patienter, inte möjligt. Du som ska studera här rekommenderas därför starkt att lära dig lite swahili innan avresa.

Moshi är en stad med ungefär 200 000 invånare belägen i Kilimanjaroregionen i nordöstra Tanzania.

Skriva hemma med utbytesstudent

Inom detta Linnaeus-Palmeprojekt (enbart under vårterminen) finns även möjlighet att få skriva sitt examensarbete på Röda Korsets Högskola tillsammmans med en, från KCMUCo, inkommande utbytesstudent. Då handleds ni av både lärare på Röda Korsets Högskola och av en lärare på KCMUCo, som också vistas 2-3 veckor på Röda Korsets Högskola under examensarbeteskursen. Examensarbetet skrivs då också på engelska.

Studenter som deltar i uppsatsprojektet med KCMUCo – både de som skriver hemma på Röda Korsets Högskola med inkommande utybtesstudent och de som skirver på KCMUCo i Tanzania – skriver sitt examensarbete inom ramen för termin fem.