Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt samarbete mellan högskolor och universitet i Europa. Programmet betyder att studenter och personal kan studera eller tjänstgöra vid ett lärosäte i ett annat europeiskt land. På Röda Korsets Högskola har vi genom Erasmus+ samarbetsavtal med flera europeiska lärosäten.

Under termin 5 har studenter möjlighet att delta i Erasmusprogrammet och bedriva utbytesstudier under minst 13 veckor. Oftast ingår både verksamhetsförlagd utbildning och teoretiska kurser, och du får tillgodoräkna dig dessa kurser inom din sjuksköterskeutbildning.

När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av dina levnadskostnader under utbytet. Stipendiet ligger på 400-460 euro per månad, beroende på vilket land du åker till.

Sökande med funktionsvariationer kan ansöka om extra bidrag för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen (t ex transport, assistent, medicinsk uppföljning, mm.). Bidraget kan täcka upp till 100 procent av merkostnaderna och ansökningsprocessen genomförs av studentens hemlärosäte i samrådan med studenten själv samt ansvarig lärare. 

Viktigt att komma ihåg inför din ansökan

  • Studenten förväntas ha språkkunskaper i det officiella/dominerande språket på den aktuella studieorten (gäller ej Danmark och Norge).
  • Det är inte självklart att det finns en utbytesplats från början som vid de andra utbytesavtalen utan detta processas i många veckor, ibland månader, för varje Erasmus+-plats varje termin. Med tanke på det arbete som ligger bakom varje students Erasmus+-plats är det viktigt att studenten verkligen är säker på studier vid det lärosäte hon eller han har ansökt till.
  • Nominerade studenter till Erasmus+ kallas till informationssamtal med internationell koordinator som är ansvarig för Erasmus+ på RKH.
  • Efter att studenten har blivit nominerad till Erasmus+ av RKH behöver hon eller han inkomma med en ansökan om utbytesstudier till  värdlärosätet samt göra ett webbaserad språktest (resultatet påverkar inte antagningsbeskedet). Efter hemkomst ska uppföljningsspråktest göras.
  • Krav på att visa upp utdrag ur kriminalregistret och IELTS certificate kan förekomma (bekostas då av studenten själv). Kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se för mer information.

Här hittar du mer information

Att resa ut med Erasmus+ vid Röda Korsets Högskola

Läs studenternas egna rapporter om utbytet

För mer information om hur det är att bedriva utbytesstudier inom Erasmus+ med Röda Korsets Högskola, kan du läsa reserapporter från tidigare studenter under fliken Reseberättelser.