Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt samarbete mellan högskolor och universitet i Europa.
Erasmus+ är ett europeiskt samarbete mellan högskolor och universitet i Europa.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Programmet betyder att studenter och medarbetare kan studera eller tjänstgöra vid ett lärosäte i ett annat europeiskt land. På Röda Korsets Högskola har vi genom Erasmus+ samarbetsavtal med flera europeiska lärosäten.

Under termin 5 har studenter möjlighet att delta i Erasmusprogrammet och bedriva utbytesstudier under minst 13 veckor. Oftast ingår både verksamhetsförlagd utbildning och teoretiska kurser, och du får tillgodoräkna dig dessa kurser inom din sjuksköterskeutbildning.

När du deltar i programmet får du ett stipendium från EU för att täcka resekostnaderna och delar av dina levnadskostnader under utbytet. Stipendiets storlek varierar beroende på vilket land du åker till.

På sidan om Europeiska lärosäten under våra samarbetspartners, kan du läsa mer om utbyten och länder inom ramen för Erasmus+.

Extra medel för funktionsnedsättning

Sökande med funktionsvariationer kan ansöka om extra bidrag för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen (t ex transport, assistent, medicinsk uppföljning, mm.). Bidraget kan täcka upp till 100 procent av merkostnaderna och ansökningsprocessen genomförs av studentens hemlärosäte i samrådan med studenten själv samt ansvarig lärare. 

Extra medel för dig som reser med barn

Studenter som reser med barn kan få ett utökat stöd utöver ordinarie stipendium om 200 euro i månaden.

Viktigt att komma ihåg inför din ansökan

  • Studenten förväntas ha språkkunskaper i det officiella/dominerande språket på den aktuella studieorten (gäller ej Danmark och Norge).
  • Det är inte självklart att det finns en utbytesplats från början som vid de andra utbytesavtalen utan detta processas i många veckor, ibland månader, för varje Erasmus+-plats varje termin. Med tanke på det arbete som ligger bakom varje students Erasmus+-plats är det viktigt att studenten verkligen är säker på studier vid det lärosäte hon eller han har ansökt till.
  • Nominerade studenter till Erasmus+ kallas till informationssamtal med internationell koordinator som är ansvarig för Erasmus+ på RKH.
  • Efter att studenten har blivit nominerad till Erasmus+ av RKH behöver hon eller han inkomma med en ansökan om utbytesstudier till  värdlärosätet samt göra ett webbaserad språktest (resultatet påverkar inte antagningsbeskedet). Efter hemkomst ska uppföljningsspråktest göras.
  • Krav på att visa upp utdrag ur kriminalregistret och IELTS certificate kan förekomma (bekostas då av studenten själv). Kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se för mer information.

Här hittar du mer information

Att resa ut med Erasmus+ vid Röda Korsets Högskola

  • Under respektive lärosäte hittar du information om vilka språkkunskaper som krävs.
  • Här hittar du en checklista med sådant du som Erasmusstudent behöver göra inför, under och efter dina utlandsstudier: Check list Erasmus+
  • Här hittar du instruktioner för hur du ska skriva din reserapport när du har varit på Erasmusutbyte: Instruktion för studentrapport (docx-fil).

Om internationellt utbyte Erasmus+ vid Röda Korsets Högskola

På Röda Korsets Högskola har vi genom Erasmus+ samarbetsavtal med flera europeiska lärosäten. Här får du veta mer om hur du som student vid Röda Korsets Högskola kan ansöka om utbytesstudier genom Erasmus+.

Läs mer om våra stipendieprogram