Erasmus+ praktik

Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik något för dig.
Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik något för dig.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Erasmus+ praktik är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att praktisera i en organisation, exempelvis på ett sjukhus, i ett annat europeiskt land. Du får ett stipendium för att praktisera under en tvåmånadersperiod, till exempel under sommarmånaderna, eller inom ett år efter att du har tagit din examen vid högskolan. Du måste emellertid ansöka om praktiken till IC medan du fortfarande studerar på RKH. Du måste också öka minst två månader innan du vill att praktiken ska starta. 

Praktiken ger inga högskolepoäng men ett tillägg om genomförd praktik kommer att finnas med i ditt Ladokutdrag. Praktiken kan inte genomföras under kortare tid än två månader och du ansvarar själv för att hitta en praktikplats.

Stipendiebelopp

Summan på stipendiet för Erasmus+ praktik varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men du får mellan 465 och 525 euro per månad. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är dock inte heltäckande. 

Extra medel för funktionsnedsättning

Inom Erasmus+ gör man mycket för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i utbytet. Du kan till exempel få hjälp med specialtransport, vårdare, assistans, specialmaterial med mera. Vänd dig till internationella kontoret för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Det här krävs för att söka

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du:

  • Vara inskriven student vid Röda Korsets Högskola
  • Studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning (även om du ska genomföra praktiken efter avslutad examen skall du ansöka innan du tar examen).
  • Ha ordnat en praktikplats i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.
  • Praktiken ska vara relevant för din utbildning och behöver godkännas av ansvarig vid Röda Korsets Högskola.

Så här söker du

Själva praktikplatsen ordnar du själv genom att kontakta den organisation där du vill praktisera. Du kan också söka praktikplatser på webbplatsen erasmusintern.org, som drivs av organisationen Erasmus Student Network. Du ansöker om godkännande och stipendium för din praktik genom att fylla i det här formuläret:

Urvalskriterier

Så här prioriteras ansökningar:

  1. Fulltaliga poäng från föregående terminer vid RKH
  2. Sökanden som inte deltagit i utlandsstudier vid RKH tidigare
  3. Intyg på engagemang på RKH
  4. Lottning

Sökande delas först upp efter antal poäng. Om antalet behöriga förstahandsökande är större än antalet tillgängliga platser prioriteras därefter studenter som tidigare inte har studerat utomlands inom utbildningen på RKH. Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att studera utomlands.

Om antalet sökande fortfarande är större efter att hänsyn tagits till detta prioriteras studenter som har engagerat sig i högskolan genom fadderskap åt utbytesstudenter, amanuensskap eller kåruppdrag. Kåruppdrag ska dokumenteras med intyg som ska bifogas ansökan om utlandsstudier. Observera att det är engagemang från tidigare terminer som gäller vid ansökan, eftersom engagemanget måste vara helt genomfört för att räknas som merit.  

Vid reservantagningen bestäms reservordningen av den sökandes antal poäng. Om två reserver har samma antal poäng används samma urvalskriterier som i den ordinarie antagningen, dvs först tas hänsyn till om studenten tidigare studerat utomlands inom RKH och sedan tas hänsyn till engagemang vid högskolan.

Lottning av platser sker då två eller flera studenter har likvärdiga meriter för att antas till en plats. Det kan ske såväl inom den ordinarie som reservantagningen.

Är det något du undrar? Mejla ic@rkh.se