Stipendieprogram för utlandsstudier och jobb

Röda Korsets Högskola söker årligen externa medel hos Universitets- och högskolerådet för att kunna erbjuda både våra studenter och personal möjligheter till utlandsstudier/utlandstjänstgöring samt för att kunna ta emot utländska gäststudenter och lärare.

Erasmus +

Erasmus+ är ett europeiskt samarbete mellan högskolor och universitet i Europa. Programmet betyder att studenter och personal kan studera/tjänstgöra vid ett lärosäte i ett annat europeiskt land. På Röda Korsets Högskola har vi genom Erasmus+ samarbetsavtal med flera europeiska lärosäten.

Erasmus+ praktik

Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik något för dig. Sök minst två månader innan du vill att praktiken ska starta.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme (L-P) är ett internationellt utbytesprogram för lärare och studenter vid svenska högskolor och universitet som vill bedriva utbildningssamarbete med universitet och högskolor i låg- och medelinkomstländer. Universitets-och högskolerådet ansvarar för programmet och Sida finansierar det. 

Minor Field Studies

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att universitets- och högskolestudenter i Sverige skall kunna skriva sina examensarbeten i så kallade låg- eller medelinkomstländer, inom ett ämne relevant för utvecklingsfrågor.