Våra stipendieprogram

Vi söker årligen externa medel för att kunna erbjuda både studenter och personal möjligheter till utlandsstudier och utlandstjänstgöring. Vi tar också emot utländska gäststudenter och lärare.
Vi söker årligen externa medel för att kunna erbjuda både studenter och personal möjligheter till utlandsstudier och utlandstjänstgöring. Vi tar också emot utländska gäststudenter och lärare.