Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Ansökan till utlandsstudier vårterminen 2022

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2022!
Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2022!
Publicerad: 26 aug 2021
Lästid: ca

Högskolan har öppnat upp för utbyten inom EU/EES-området inför vårterminen 2022. Här finns all information om vad som är möjligt och vart du kan åka.

Sista ansökningsdatum för Erasmus+ var 13 september.

Det finns fortfarande möjligheter att ansöka om egenordnade föltstudier/studiebesök inom termin 3 (globalisation and health), 5 (global nursing) och 6 (examensarbete) inom EU/EES inför vårterminen 2022.

Här finns all information om vad du kan söka till för vårterminen 2022.

Erasmus+, termin 5

Sista ansökningsdatum var 13 september 2021.

Inför termin 5 är det möjligt att ansöka om att få bli nominerad till att studera 13 veckor inom programmet Erasmus+ vid ett av våra europeiska samarbetslärosäten. Dessa utbytesstudier sker i termin 5, inom kursen Etik och ledarskap i global omvårdnad och motsvarande valbar kurs. Totalt läser du 19,5 hp av terminens 30 hp vid ett samarbetslärosäte. Minst 8 veckor av de 13 veckorna utbytesstudier utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (inom akutsjukvård och primärvård) men ofta läser studenterna även en teoretisk kurs.

Du måste ha goda kunskaper i värdlandets språk (gäller ej Norden). När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna under utbytet.

Till vårterminen 2022 erbjuds du möjlighet att bli nominerad till följande av våra samarbetslärosäten:

  • Universitetet i Tromsö-Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Professionshøjskolen Absalon, Danmark
  • Institut Régional de Formación Sanitaire et Sociale Rhône-Alpes, Croix-Rouge Française, Frankrike
  • La Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja Española, Universidad Autónoma de Madrid, Spanien
  • Universidad de Málaga, Spanien

Röda Korsets Högskola erbjuder utbyten till ett flertal länder och partnerlärosäten i Europa inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.

Om du blir nominerad av Röda Korsets Högskola till att få studera inom Erasmus+programmet vid något av samarbetslärosätena kommer du i ett senare skede behöva skicka in en ansökan om utbytesstudier direkt till samarbetslärosätet. Olika lärosäten har olika deadlines för ansökan om utbytesstudier. Detta betyder att det kan dröja till sent på höstterminen innan du vet om du blivit antagen av samarbetslärosätet till utbytesstudier.

Observera att du som student själv ansvarar för att ta reda på eventuella restriktioner och inresebestämmelser till landet du väljer att åka till med anledning av covid-19-pandemin.

Alla studenter som ska studera utomlands inom ramen för Erasmus+programmet ska läsa kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, med ett seminarium innan och ett efter utlandsvistelsen.

Valbar kurs Global nursing (7,5 hp), termin 5

I termin 5 finns även möjlighet att inom den valbara kursen Global nursing bedriva två veckor fältstudier utomlands inom EU/EES-området.

Du som student kan välja att själv organisera fältstudier utomlands i två veckor vid valfri organisation som jobbar med omvårdnad eller globala hälsofrågor relaterade till sociala orättvisor, ojämlikhet och mänskliga rättigheter (VG se kursplan). Val av land ska vara inom EU/EES området, förutsatt att det inte finns en UD-reseavrådan till landet/området. Det är inte tillåtet att genomföra fältstudien i ett land inom EU/EES området om det finns en UD-reseavrådan även om studenten kan ordna egen försäkring.

Det är med anledning av den pågående covid-19-pandemin och de reserestriktioner som finns som utlandsstudierna våren 2022 begränsas till EU/EES-området.

Du som själv vill organisera fältstudier utomlands, inom EU/EESområdet, inom kursen Global nursing behöver inte ansöka om utlandsstudier till internationella kontoret på Röda Korsets Högskola. När det är dags att välja valbar kurs väljer du global nursing och meddelar samtidigt vart du planerar att åka. Observera att du som student själv ansvarar för att ta reda på eventuella restriktioner och inresebestämmelser till landet du väljer att åka med anledning av covid-19-pandemin.

Alla studenter som ska bedriva fältstudier utomlands inom kursen Global nursing ska läsa kursen "Course for studies abroad", omfattande 3 hp, med ett seminarium innan och ett efter utlandsvistelsen.

Globalization and Health (7,5 hp), termin 3

Du som går i termin 2 kan själv arrangera ett studiebesök utomlands inom kursmodulen "Globalization and Health" i termin 3.

Inom kursmodulen "Globalization and health" (7,5 hp) kan du välja att genomföra ett studiebesök hos en eller flera organisationers lokala verksamheter relaterade till hälsoarbete eller arbete med utsatthet. Du är själv ansvarig för att hitta lämplig/a organisationer där du kan genomföra studiebesök, i Sverige eller utomlands inom EU/EES-området.

Val av land ska vara inom EU/EES-området, förutsatt att det inte finns en UD reseavrådan till landet/området. Det är inte tillåtet att genomföra studiebesöket i ett land inom EU/EES-området om det finns en UD-reseavrådan även om studenten kan ordna egen försäkring. Det är med anledning av den pågående covid-19-pandemin och de reserestriktioner som finns som utlandsstudierna våren 2022 begränsas till EU/EES-området. Observera att du som student själv ansvarar för att ta reda på eventuella restriktioner och inresebestämmelser till landet du väljer att åka till.

Du som vill anordna studiebesök utomlands inom modulen "Globalization and health" behöver inte skicka in en ansökan till internationella kontoret. Du behöver dock meddela internationella kontoret på högskolan om vart du ska åka i god tid, senast en månad före planerad avresa, så att du kan ta del av högskolans reseförsäkring.

Studiebesöket kan göras vid en eller flera organisationer under en period om mellan minst en dag och som mest två veckor. Observera att det endast handlar om en observation av organisationens praktiska aktiviteter. Det är ingen VFU och därför krävs det inte att det är en verksamhet där sjuksköterskor eller annan hälsoutbildad personal arbetar. Organisationens aktiviteter ska dock vara relevanta för hälsoarbete, arbete med utsatthet eller sårbarhet och ska kunna kopplas till en av de valda hälsoutmaningarna som tas upp inom kursen. Studenter blir indelade i grupper utifrån vald hälsoutmaning, men kan genomföra studien i olika länder och hos olika organisationer. Det viktigaste är att de kan relateras till samma globala hälsoutmaning. Det är också möjligt för flera studenter att studera samma organisation och aktiviteter, men samtliga gruppmedlemmar måste lämna in varsin individuell uppgift. Det är rekommenderat att i god tid börja kontakta möjliga organisationer för studien.

I kontakt med organisationer kan följande brev lämnas:

Examensarbete, termin 6

För dig som går i termin 5 och som vill göra examensarbetet utomlands i termin 6.

Om du skulle vilja skriva ditt examensarbete utomlands inom EU/EES-området ska du under terminen före examensarbetet, i samband med PM-kursmodulen, kontakta ansvarig lärare för examensarbetskursen samt internationella kontoret för att diskutera möjligheterna. Observera att du ska gå kursen course for studie abroad (3hp) inför och efter din utlandsstudie. Det är med anledning av den pågående covid-19-pandemin och de reserestriktioner som finns som utlandsstudierna inom examensarbetet våren 2022 begränsas till EU/EES-området.

Observera att du som student själv ansvarar för att ta reda på eventuella restriktioner och inresebestämmelser till landet du väljer att åka till med anledning av covid-19-pandemin.

Frågor och mer information

För frågor om utbytesstudier, vänligen maila: ic@rkh.se.

Covid-19-pandemin

Högskolan fortsätter bevaka utvecklingen av smittspridningen för bedömningar av läget och kan vidta åtgärder om det behövs. Nedan finns mer information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin.