Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Anmälan om diskriminering

Här finns information om diskriminering och trakasserier samt hur du gör en anmälan.
Här finns information om diskriminering och trakasserier samt hur du gör en anmälan.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Om diskriminering

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller en sökande sämre än andra och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om trakasserier

Trakasserier är när någon kränker en studerandes eller en sökandes värdighet och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan vara utfrysning, osynliggörande eller kränkande kommentarer. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande

Anmälan och hantering av ett ärende

Din anmälan går direkt till studievägledaren som sköter handläggningen av likabehandlingsfrågor. Studievägledaren har tystnadsplikt. Efter en anmälan ska högskolan utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Röda Korsets Högskola har som utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda diskriminering och/eller trakasserier. Det är även möjligt att göra en anmälan direkt ställd till rektor.

Studievägledningen

Studievägledningen hjälper dig som har frågor och funderingar kring dina studier och högskolans utbildningar.

Kontakta studievägledningen

Frågor och svar för dig som är student

Här har vi samlat svar på frågor för dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet eller något av specialistsjuksköterskeprogrammen.

Studentfrågor