Verktyg och program

Publicerad: 21 dec 2021
Lästid: ca

På Röda Korsets Högskola använder vi oss av flera olika varianter av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att kommunicera, effektivisera och samarbeta med varandra på ett hållbart sätt.

 

Din video- och ljudsamtalsplattform. Kopplat till Outlook-kalendern och Canvas. Används för intern och extern kommunikation.

 

Lär dig mer om distanslärmiljöer och blandade lärmiljöer. Här finns en samling av material gällande pedagogik och didaktik i det digitala klassrummet.

 

Salstentamen och hemtentamen skrivs oftast i DigiExam. Lär dig mer om verktyget. DigiExam är integrerat med Canvas.

 

Högskolans lärplattform (LMS). Lär dig mer om plattformen och hur du kan kommunicera med studenter på olika sätt.

 

Vi använder oss av Office 365 – en samling av kraftfulla verktyg som fungerar som komplement till våra lärplattform.

 

Vanliga frågor och situationer som kan uppstår under användningen av IKT.

 

Här finns råd och information kring hur vi kan bemöta individens behov.