Utbildningsadministration

Utbildningsadministration vid Röda Korsets Högskola hanterar utbildningsadministrativa ärenden som rör högskolans kurser och program.

Utbildningsadministration arbetar med följande:

 • Stöd till högskolan i student- och utbildningsärenden
 • Registrering av studenter
 • Tentamensadministration
 • Utfärdande av examensbevis
 • Studiedokumentation i Ladok
 • Publicering av kurser, program, kursplaner och terminsöversikter
 • Information till studenter som rör utbildningsadministration
 • Generell utbildningsadministration
 • Beställning och försäljning av RKH:s sjuksköterskebroscher

Utbildningsadministrativa system

Utbildningsadministrationen arbetar i följande utbildningsadministrativa system:

 • Ladok: ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation där du kan registrera dig på kurser, se resultat och hämta intyg och mycket mer. Systemet används vid de flesta universitet och högskolor i Sverige.
 • Canvas: högskolans lärplattform
 • DigiExam: digital plattform som används för tentamen

Kontakt

E-post: utbadm@rkh.se

Pablo Diaz
Utbildningsadministratör
+46 (0)8 587 516 08

Ann-Britt Scherfors
Utbildningsadministratör
+46 (0)8 587 516 27

Charlotta Törmä
Ladokansvarig
+46 (0)8 587 516 02