Studievägledning

Studievägledningen hjälper dig som har frågor och funderingar kring exempelvis ditt dina studier och högskolans utbildningar.

Du är välkommen att kontakta studievägledaren om du har frågor eller funderingar kring nedanstående:

  • Om du har frågor kring utbildningarna och studierna på Röda Korsets Högskola
  • Om du har allmänna frågor om högskolestudier
  • Om du är osäker på ditt studie- och yrkesval
  • Om du har frågor kring behörighet eller hur du gör för att ansöka till Röda Korsets Högskola
  • Om du som student har frågor som rör dina studier som t.ex. studieuppehåll, studieavbrott och funktionsnedsättning

Frågor och svar om studier vid Röda Korsets Högskola

Här har vi samlat studievägledningens svar på vanliga frågor som rör ansökan till Röda Korsets Högskola och för dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet eller någon av specialistsjuksköterskeprogrammen.

Studenter med funktionsvariation

Studievägledaren är också samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Hör av dig om du har behov av pedagogiskt stöd i studierna, gärna redan innan terminsstart.

Blanketter

För att ansöka om studieuppehåll, återupptag av studier och studieavbrott måste du fylla i en blankett.

Kontakt

Emily Pettersson, studievägledare
+46 (0)8 587 516 17
studievagledning@rkh.se