Studieverkstan

Det finns bra metoder för att läsa och studera effektivt. Om du tycker att det går trögt att plugga är det lätt att tro att det är dig själv det är fel på, att du inte har ”förmågan”. I själva verket handlar det om att förstå hur man ska läsa, anteckna och minnas på bästa sätt, och vilket sätt som passar just dig själv bäst.

Genom Studieverkstan vid Södertörns Högskola får du möjlighet att utveckla en läs- och studieteknik som gör det enklare, mer effektivt och roligare att studera på högskola. Vänta inte med att skaffa de verktyg du behöver för dina studier. De kunskaper du får genom Studieverkstan har du alltid nytta av, både under studierna och senare i yrkeslivet.

Studieverkstan är till för dig som studerar på Campus Flemingsberg – på Södertörns högskola, på Röda Korsets Högskola eller på Stockholms Musikpedagogiska Institut – oavsett ämne och nivå.

Studieverkstan erbjuder handledning, kurser och föreläsningar i akademiskt skrivande, akademiskt talande och studieteknik. Studieverkstan finns i biblioteket på Södertörns högskola och på nätet.