Stöd för dig som studerar med funktionsvariation

Student vid Röda Korsets Högskola med funktionsvariation erbjuds särskilt, pedagogiskt stöd för sina studier.

Med funktionsvariation menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen).

Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsvariation.

Samordnare för studenter med funktionsvariation

Högskolans samordnare för studenter med funktionsvariation Emily Pettersson utformar och beviljar det pedagogiska stödet i samråd med studenten samt utfärdar ett intyg. Funktionsvariation styrks genom intyg/utlåtande.

Välkommen att kontakta samordnaren för studenter med funktionsvariation i samband med studiestarten:

Emily Pettersson
+46 (0)8 587 516 17
studievagledning@rkh.se

Pedagogiskt stöd

Röda Korsets Högskola erbjuder följande stöd:

  • Anteckningshjälp, en studiekamrat antecknar mot ersättning
  • Förlängd tid vid skriftlig examination (ej hemtentamen)
  • Datorstöd vid skriftliga examinationer
  • Skriftlig examination i liten grupp/mindre lokal
  • Anpassad kurslitteratur, exempelvis talbok via biblioteket på Södertörns högskola talbok@sh.se
  • Hörselslingor finns i utvalda lärosalar
  • Bibliotekets hjälp och stöd

Anmälan om stöd inför tentamen

Du anmäler själv, inför varje skriftligt examinationstillfälle, viken eller vilka av de beviljade stödformerna som du önskar genom att e-posta till utbadm@rkh.se.