Service Desk

Service Desk finns till för dig när du har frågor eller behöver hjälp. 

Du når Service Desk genom att antingen skicka ett e-mail till servicedesk@rkh.se eller genom att registerera ditt ärende i portalen nedan.