Försäkringar för studenter

Som student har du ett visst försäkringsskydd. Du som bedriver studier vid universitet/högskola är försäkrad vid personskada (till exempel olycksfall på campus).

Olycksförsäkring

Som student på Röda Korsets Högskola omfattas du av en olycksfallsförsäkring som gäller under ordinarie verksamhetstid.

Covid-19 – det här gäller om en student smittas under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kammarkollegiet informerar här om vad som gäller för studenter under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).