Dokument

A

Antagningsordning

E

Lokal Examensordning 2017-05-04.pdf

F

Fusk och plagiat - information till studenter.pdf

L

Loggbok för VFU.pdf

R

Riktlinjer för examination

Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid RKH .pdf

Riktlinjer för tillgodoräknanden vid Röda Korsets Högskola.pdf