Information om din utbildning, VFU och examen

När börjar och slutar läsåret? Hur är terminen upplagd? Hur funkar salstentamen? Vad gäller för VFU? Och hur får jag ut min examen?