HemÄr studentFlorence Network

Florence Network in Nursing and Midwifery

Röda Korsets högskola har sedan starten 1994 deltagit i nätverket Florence Network in Nursing and Midwifery. Vårt lärosäte var även initiativtagare till själva namnet Florence Network. Idag består nätverket av 37 lärosäten i 18 länder inom Europa, och har nästan fördubblats de sista 10 åren. Varje land har högst tre lärosäten representerade, och från Sverige deltar förutom Röda Korsets Högskola även högskolan i Halmstad och Malmö universitet.

Syftet med nätverket är att synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa, bland annat genom

• Utbyten för studenter och lärare

• Jämföra läroplaner och förbättra kvaliteten på sjuksköterske- och barnmorskeutbildning

• Forskningssamarbeten inom sjuksköterskors och barnmorskors arbetsområden

• Utveckla europeiska projekt och intensivprogram

• Delta i förverkligandet av Bolognadeklarationen i Europa

• Få ackreditering för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i Europa

• Delta i Erasmus - Sokrates EU-program

• Finansiering av projekt och spridande av resultat

Nätverket träffas en gång per år, då studenter, lärare och ibland även rektorer deltar i konferensen och i årsmötet. Röda Korsets Högskola representeras av Katarina Falk, högskoleadjunkt, som är ledamot i styrelsen för nätverket sedan 2013. 

Läs studenterna Anton Gyllins och David Löwgrens rapporter från tidigare Florence Network konferenser här: Report from Florence Network Annual Meeting 2015 in Copenhagen , Report from Florence Network Annual Meeting 2017 in Bern

 https://sites.google.com/site/theflorencenetworkeu/home/annual-meetings