Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Språk och skrivregler för den akademiska uppsatsen

Examensarbetet ska organiseras och struktureras enligt given formalia som finns i högskolans mallar för examensarbete.
Examensarbetet ska organiseras och struktureras enligt given formalia som finns i högskolans mallar för examensarbete.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Referenshanteringen genom examensarbetet ska följa riktlinjer vid Röda Korsets Högskola, vilka bygger på aktuell APA-manual, (Publication Manual of the American Psychological Association). För mer information hänsvisas yill bibliotekets sidor om Referenser.

Samtliga referat ska styrkas av referenser

Samtliga referat och fakta i arbetet ska styrkas med referenser, på ett sätt som är tydligt för läsaren. Det ska alltid framgå om det som beskrivs är studentens egna åsikter och resultat, eller om de är hämtade från en källa.

Som en del av det akademiska skrivandet är språk och skrivregler viktiga. Med språket ska inte bara innehållet i examensarbetet förmedlas på ett tydligt och lättillgängligt sätt, utan även studentens noggrannhet avläsas i form av akribi (exakthet).

  • Examensarbetet ska skrivas tydligt, språkligt korrekt, och enligt vedertagna grammatiska regler.
  • Var noga med val av tempus genom examensarbetet.
  • Meningarna ska inte vara för långa, då det kan påverka läsbarheten.
  • Om förkortningar används, ska dessa vara allmänt kända och alltid förklaras första gången de nämns i texten.
  • Examensarbetet kan författas på svenska, alternativt engelska. Val av språk ska diskuteras med handledare.

Vid språkliga svårigheter med skrivande är det viktigt att studenten tar upp detta med sin handledare på ett tidigt stadium. Handledaren kan då hänvisa till relevant språkligt stöd. Det kan också vara värdefullt att låta någon annan utanför forskningsprocessen, läsa den text som produceras för att få alternativa infallsvinklar och kommentarer och hjälp kring språket.

Mall för examensarbete i Word

För att underlätta skrivprocessen rekommenderas studenten att använda ordbehandlingsprogrammet Word, som också exemensarbetesmallen är baserad på. I Word finns verktyg som kan hjälpa till att strukturera och underlätta examensarbetet, till exempel stavning- och grammatikkontroll, sökfunktion och rubriknivåer.

Genom att använda exemensarbetesmallen kommer typsnitt, bokstavsstorlek och radavstånd att bli korrekta per automatik. Även innehållsförteckning och referenslista är inkluderade i mallen.

Referens:

American Psychological Association. (2009). Publication manual of American Psychological Association, (6:e uppl.). Washington D C. American Psychological Association.