Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Det här krävs för att du ska bli godkänd

På ditt examensarbete kan du antingen få betyget godkänd eller betyget väl godkänd – detta gäller arbeten på grundnivå såväl som avancerad nivå.
På ditt examensarbete kan du antingen få betyget godkänd eller betyget väl godkänd – detta gäller arbeten på grundnivå såväl som avancerad nivå.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Här kan du se vilka delar som behöver vara uppfyllda för respektive betyg. För beskrivning av lärandemålen, se aktuella kursplaner för respektive utbildningsnivå.

Godkänd, grundnivå

För betyg Godkänd ska studenten genom att ha följt riktlinjer, regler och arbetsprocesser i kursen ha genomfört ett fördjupningsarbete som presenterar en avgränsad vetenskaplig frågeställning utifrån genomgång av tidigare forskning. Studenten ska ha anknutit sin vetenskapliga frågeställning till omvårdnad genom vedertagna begrepp och perspektiv samt använt akademiska publikationer inom huvudområdet med relevans till vald frågeställning

Studenten ska ha beskrivit arbetssätt, steg för steg, i den genomförda undersökningen även innehållande forskningsetiska aspekter. Utifrån insamlat material, med relevans för vald frågeställning, ska studenten systematiskt och trovärdigt ha beskrivit resultatet av den genomförda undersökningen.

Studenten ska därutöver ha argumenterat för det egna arbetets relevans för omvårdnad och vårdutveckling samt argumenterat för styrkor och svagheter i sitt eget, men även andras examensarbeten. Studenten ska muntligt och skriftligt ha diskuterat vetenskaplig text, inklusive sitt eget men även andras examensarbeten och därigenom uppvisat ett vetenskapligt förhållningsätt.

Väl Godkänd, grundnivå

För betyg Väl Godkänd ska studenten genom att ha följt riktlinjer, regler och arbetsprocesser i kursen ha genomfört ett fördjupningsarbete som presenterar en väl avgränsad vetenskaplig frågeställning utifrån utförlig genomgång av tidigare forskning. På ett relevant sätt ska studenten ha anknutit sin vetenskapliga frågeställning till omvårdnad genom vedertagna begrepp/perspektiv samt använt akademiska publikationer inom huvudområdet med hög relevans till vald frågeställning

Studenten ska utförligt ha beskrivit arbetssätt, steg för steg, i den genomförda undersökningen även innehållande forskningsetiska överväganden. Utifrån insamlat material, med relevans för vald frågeställning, ska studenten systematiskt, trovärdigt och självständigt ha beskrivit resultatet av den genomförda undersökningen.

Studenten ska därutöver ha argumenterat för det egna arbetets relevans för omvårdnad och vårdutveckling på ett intresseväckande sätt samt argumenterat för styrkor och svagheter i sitt eget, men även andras examensarbeten. Studenten ska muntligt och skriftligt ha diskuterat vetenskaplig text, inklusive ditt eget men även andras examensarbeten och därigenom uppvisat ett väl utvecklat vetenskapligt förhållningsätt. 

Godkänd, avancerad nivå

För betyg Godkänd ska studenten genom att ha följt riktlinjer, regler och arbetsprocesser i kursen ha genomfört ett fördjupningsarbete som presenterar en väl avgränsad vetenskaplig frågeställning utifrån genomgång av aktuell forskning och forskningsläget. På ett fördjupat sätt ska studenten ha anknutit sin vetenskapliga frågeställning till omvårdnad genom vedertagna begrepp/perspektiv samt använt akademiska publikationer inom huvudområdet och kritiskt värderat deras relevans i relation till vald frågeställning.

Studenten ska ha beskrivit genomförd forskningsprocess, argumenterat för dess lämplighet samt redogjort och problematiserat relevanta forskningsetiska överväganden. Utifrån insamlat material, och med relevans för vald frågeställning ska studenten systematiskt ha presenterat självständiga och syntetiserade slutsatser på en vetenskaplig nivå.

Utöver det ska studenten ha analyserat det egna arbetets relevans för omvårdnad och vårdutveckling samt värderat och argumenterat för styrkor i det egna och andras examensarbeten. Studenten ska ha tillägnat sig ett vetenskapligt förhållningssätt på ett självständigt sätt och kunna argumentera och diskutera vetenskaplig kunskap.

Väl Godkänd, avancerad nivå

För betyg Väl Godkänd ska studenten genom att ha följt riktlinjer, regler och arbetsprocesser i kursen ha genomfört ett fördjupningsarbete som presenterar en väl avgränsad vetenskaplig frågeställning utifrån kritisk genomgång av aktuell forskning och forskningsläget. På ett fördjupat och intressant sätt ska studenten ha anknutit sin vetenskapliga frågeställning till omvårdnad genom vedertagna begrepp/perspektiv samt använt akademiska publikationer inom huvudområdet och kritiskt sammanfattande analyserande bedömt deras relevans i relation till vald frågeställning.

Studenten ska utförligt ha beskrivit genomförd forskningsprocess och trovärdigt argumenterat för dess lämplighet samt problematiserat forskningsetiska överväganden av vikt för genomförd process. Utifrån insamlat material, och med relevans för vald frågeställning ska studenten systematiskt ha presenterat självständiga, syntetiserade och övertygande slutsatser på en vetenskaplig nivå.

Studenten ska på ett intresseväckande ha analyserat sitt eget arbetes relevans för omvårdnad och vårdutveckling samt värderat och argumenterat för styrkor och svagheter i sitt egna och andras examensarbeten på ett stringent sätt. Studenten ska ha tillägnat sig ett vetenskapligt förhållningssätt och på ett självständigt och kreativt sätt kunna argumentera och diskutera vetenskaplig kunskap.