Så här kan du tänka när du ska välja ämne

Dags för examensarbete i omvårdnad – och att välja ämne. Men hur ska du tänka då? Ja, ämnet ska förstås vara relevant för din utbildnings huvudområde, men också vara något som intresserar dig litet extra.

Val av ämne för examensarbetet, ska vara relevant för utbildningens huvudområde, det vill säga omvårdnad. 

Ditt eget intresse att fördjupa dig i ett specifikt forskningsproblem bör utgöra grunden för ditt för ämnesval. Det kan utöver detta initieras från vårdverksamheter eller från befintliga forskningsprojekt vid högskolan. Det är också viktigt att forskningsproblemet korresponderar med de mål som är uppsatta för examensarbetet.

Det ska vara möjligt att besvara examensarbetets syfte, inom ramen för examensarbeteskursen. Vid empiriska undersökningar är det dessutom extra viktigt att tidsåtgången bedöms vara rimlig.

Vad gäller etikprövning, datainsamling, transkribering och analys krävs grundlig planering. Alltså är det mycket viktigt att du tar hänsyn till detta så att undersökningen planeras på ett realistiskt sätt. Detta eftersom empiriska undersökningar är mer etiskt krävande, då de till skillnad