Bibliotek och DiVA

Biblioteksverksamheten för Röda Korsets Högskola sker från och med höstterminen 2016 i samarbete med Södertörns högskola.

På www.sh.se/biblioteket hittar du bibliotekets öppettider och kontaktuppgifter.

För att hitta en publikation från Röda Korsets Högskola kan du söka i Högskolans publikationsdatabas DiVA.

För information om hur du som student publicerar ditt examensarbete i DiVA se bibliotekets sida om att publicera din uppstats

DiVA är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och examensarbeten producerade vid ett 30-tal lärosäten. För att söka publikationer från andra universitet och högskolor, använd DiVAs gemensamma databas.