Alumn

Alla som har studerat vid Röda Korsets Högskola är alumner. Här finns information om hur du som tidigare student kan fortsätta hålla kontakt med högskolan och nätverka med fler rödakorssjuksköterskor.

Nätverka i sjuksköterskeföreningen

Om du vill fortsätta hålla kontakt och nätverka med rödakorssjuksköterskor kan du bli medlem i Röda Korsets Sjuksköterskeförening som är en intresseförening/ideell förening för sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola i Stockholm eller i Boden – numera Röda Korsets Högskola.

Syftet med föreningen är att verka för sammanhållning av sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets högskola/sjuksköterskeskola.

Följ Röda Korsets Högskola

Fortsätt följa högskolans verksamhet genom våra sociala medier:

Kontakt

Om du har frågor eller önskar mer information.
Marja Schuster
Marja Schuster, docent och lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola
e-post: marja.schuster@rkh.se
tel. +46 (0)8 587 516 47