Vi har 150 års erfarenhet av samarbeten

På Röda Korsets Högskola har vi 150 års erfarenhet av nära samarbeten nationellt och internationellt med olika aktörer.

Vi samverkar medbland annat idéburen sektor som exempelvis Röda Korset, Region Stockholm, kommuner och andra lärosäten.

Högskolans globala profil sammanlänkar människor världen över och förbereder studenterna för arbete nationellt och internationellt. Vår samverkan sker på olika nivåer i organisationen, från ledningsnivå till samverkan i kärnverksamheten inom förvaltning, utbildning