Svenska Röda Korset

Röda Korsets Högskola förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset (SRK) och arbetar i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål. Svenska Röda Korset tillhör internationella huvudorganisationen Röda Korset som är världens främsta katastroforganisation. Ett exempel på samverkansprojekt med Svenska Röda Korset inom forskning är uppbyggnaden av ett kunskap och kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Centret kommer från årsskiftet 2019/2020 att vara förlagt vid RKH.

https://www.redcross.se/